Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie. Zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i odpowiednie sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. W sali obowiązują limity liczby uczestników.

Szczegółowy program tygodnia i szczegóły nadchodzących wydarzeń na plakatach. Szczególnie polecamy:

warsztaty z rękodzieła – spotkania odbywają się we środy od g. 11.00.

wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych – grupa prowadzona przez o. Wojciecha Garbata, kontakt: 533 150 180

bezpłatne konsultacje z psychiatrą (środy od 17.00)

przygotowanie do matury z matematyki – nowa grupa rusza 3 marca od 16.00. Trwają zapisy.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY? Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila, telefon lub facebooka. Po zgłoszeniu się zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnice przyległe oraz obszar rewitalizacyjny Lublina, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Tel: +48 792 842 504
E-mail: [email protected]
Facebook: klubwsercumiasta
Strona: klubwserumiasta.pl