W styczniu 2021 rozpoczęliśmy remont generalny organów w naszej Bazylice, który potrwa do poł. 2022 roku.

– Instrument ma dużą wartość zabytkową, kulturowo-historyczną oraz funkcjonalną.
– Posiada 20 głosów rozdysponowanych na dwa manuały i pedał.
– Swoją ostateczną formę nadała mu po wielu przebudowach firma „Braci Blomberg” z Warszawy w roku 1904.
– W swej pierwotnej wersji organy miały romantyczną estetykę brzmieniową, która w roku 1973 została przerobiona na styl neobarokowy.
– W roku 2001 zrekonstruowano większość piszczałek drewnianych zniszczonych przez drewnojady.
– W roku 2010 dokonano wymiany dmuchawy.
– W roku 2018 dokonano renowacji szafy organowej i prospektu.

Instrument wymaga jeszcze przeprowadzenia gruntownej renowacji zachowawczo-renowacyjno-rekonstrukcyjnej, przywracającej mu pełnię walorów sprawnościowych, technicznych i estetycznych, z przeznaczeniem do obsługi liturgicznej i koncertowej.

Prace renowacyjne prowadzi firma kierowana przez organmistrza dyplomowanego Krzysztofa Deszczaka, istniejąca od roku 1999 i działająca głównie na terenie Lubelszczyzny, Sandomierszczyzny i Radomszczyzny, Mazowsza oraz Podlasia. Do dzisiaj firma przeprowadziła wiele poważnych i kompleksowych prac organmistrzowskich.

Prace konserwatorskie zostaną zrealizowane dzięki wsparciu:
– sponsora
– środkom zgromadzonym przez Fundację Restaurare Basilicam.