Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie. – zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i odpowiednie sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. W sali obowiązują limity liczby uczestników.

Szczegółowy program tygodnia i szczegóły nadchodzących wydarzeń na plakatach. Szczególnie polecamy:

– AKTYWNE ŻYCIE SENIORA – spotkanie z p. Agnieszką o aktywności w wieku starszym: środa od 16.00

PRZYGOTOWANIE DO MATURY z matematyki, dla maturzystów. Trwają zapisy do kolejnej grupy. Zajęcia w małych grupach prowadzone przez nauczyciela matematyki, we środy od 15.30. Zapisy poprzez maila

PORADNICTWO PRAWNO-URZĘDOWE bezpłatne porady we wtorki od 15.00-19.00 i czwartki od 10.00 do 14.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią Olgą – psychiatrą pt. „Filary zdrowego życia” – wtorek 26.01.2021 od 16.30.

Wszystkie zajęcia w Klubie są bezpłatne.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY? Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila, telefon lub facebooka. Po zgłoszeniu się zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnice przyległe oraz obszar rewitalizacyjny Lublina, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Tel: +48 792 842 504
E-mail: [email protected]
Facebook: klubwsercumiasta
Strona: klubwserumiasta.pl