Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie. Dbamy o bezpieczeństwo epidemiologiczne – zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i odpowiednie sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. W sali obowiązują limity liczby Uczestników.

Wszystkim Klubowiczom życzymy dobrych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

W Nowym Roku zapraszamy do zapisów:

PRZYGOTOWANIE DO MATURY z matematyki, dla maturzystów. Zajęcia w małych grupach prowadzone przez nauczyciela matematyki, kurs rusza od lutego Zapisy poprzez maila – są jeszcze ostatnie wolne miejsca do grupy.

KURS KOMPUTEROWY dla Seniora- cykl 9 spotkań z podstaw obsługi komputera i internetu. Nowa grupa rusza 12 stycznia, zapraszamy do rezerwacji miejsc.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY? Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila, telefon lub facebooka. Po zgłoszeniu się Zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnice przyległe oraz obszar rewitalizacyjny Lublina, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Tel: +48 792 842 504
E-mail: [email protected]
Facebook: klubwsercumiasta
Strona: klubwserumiasta.pl