W 2020 roku w ramach projektu „Kultura na Złotej” Fundacja Restaurare Basilicam działająca przy naszym klasztorze dzięki pomocy wielu osób oraz instytucji zorganizowała:

Wystawy

– „Letnia szkoła tradycji: Zielarstwo” (wydarzenie towarzyszące Jarmarku Jagiellońskiego)

Spotkania

– „Centrum Dziedzictwa Kulinarnego” i „Smak Krzyża – Debata Dwóch Ambon” (w ramach 12. Europejskiego Festiwalu Smaku)
– „Żydowskie i chrześcijańskie inspiracje dialogu” (w ramach VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej)

Koncerty

Jubileuszową 20. edycję cyklu koncertów „Wielkopostne Śpiewanie”
Wystąpili:
– Monika Kowalczyk i Przyjaciele
– Kalokagathos i Adam Łoniewski
– Gabriela Mościcka i Orkiestra Ludwika Sarskiego
– Piotr Baron, Maciej Adamczak i Schola „Noli Me Tangere”
– Kamil Turczyn i Sonus Veritatis
– Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej
– Elżbieta Krzemińska
– Chór Lorien
– Joanna Głogowska-Szychta
– Paulina Jurczyszyn
– Daria Łahocka
– Agnieszka Tyrawska-Kopeć
– orkiestra Wschód Kultury.

W naszej bazylice wystąpili również:
– Męski Zespół Wokalny Kairos (w ramach Dnia Unii Lubelskiej)
– Józef Skrzek (12. Europejski Festiwal Smaku)
– Anna Barska, Iwona Sawulska i Elżbieta Charlińska (Fonie Lublina).

Zorganizowaliśmy 14. edycję Zaduszek Jazzowych, podczas których wystąpił zespół JAH Trio.

Rozpoczęliśmy nowy cykl koncertów z zabytkowej kaplicy Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (Kaplica Paryska) organizując w tym roku dwa koncerty:
– „Trio o Zmartwychwstaniu”
– „Maria Gloriosa”

Wystąpili: Ireneusz Krupa, Dymitr Harelau i Max Wosk.

Osiem spośród wymienionych koncertów zorganizowaliśmy online.
Wyprodukowaliśmy cztery klipy, które zostały udostępnione w serwisach YouTube i Vimeo.

Podziękowania

Chcielibyśmy podziękować za tegoroczną współpracę instytucjom:
– Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie
– Urzędowi Miasta Lublin
– Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu
– Fundacji Warsztatów Kultury
– Stowarzyszeniu Wschód Kultury
– Europejskiemu Festiwalowi Smaku
– Festiwalowi Jarmark Jagielloński
– Festiwalowi Karnawał Sztukmistrzów
– Festiwalowi Fonie Lublina.

Serdecznie dziękujemy artystom oraz wszystkim, bez których pomocy nie byłoby możliwe zorganizowanie czegokolwiek:
– Dorocie Szypulskiej-Kosmali
– Joannie Głogowskiej-Szychcie
– Ireneuszowi Krupie
– Piotrowi Michnikiewiczowi z Zespołem
– Piotrowi Miłkowskiemu
– Jackowi Sadowskiemu
– Marcinowi Bystrzyckiemu.

Dziękujemy patronom medialnym i wszystkim, którzy relacjonowali wspomniane wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz osobom, które wsparły nas odpisem 1% w rozliczeniu podatkowym.

Zapewniamy o swojej pamięci i modlitwie za wszystkich sympatyków, darczyńców i osoby, które na różne sposoby pomagają animować działania na polu kultury i edukacji w ramach projektu „Kultura na Złotej”.