Beatus Vir – koncert z cyklu „Wielkopostne śpiewanie”

Niedziela 13. grudnia 2020, godz. 15:00

Bazylika oo. Dominikanów

Dostępny tylko online na naszym kanale YouTube

Zapraszamy na ostatni koncert tegorocznego cyklu Wielkopostne Śpiewanie. Zespół złożony z Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej przygotowanego przez Elżbietę Krzemińską oraz Chóru I LO w Lublinie – „Lorien” przygotowanego przez Joannę Głogowską-Szychtę i Paulinę Jurczyszyn, solistów: Darię Łachocą (sopran) i Agnieszkę Tyrawską-Kopeć (sopran) w towarzyszeniu orkiestry Stowarzyszenia Wschód Kultury zaprezentuje utwór Antonio Vivaldiego Beatus Vir. Dyryguje prof. Elżbieta Krzemińska.

Beatus vir rv 597 to utwór, który powstał w 1917 roku. Napisany jest na solistów, dwa chóry mieszane i orkiestrę. Tekst nad jakim pochylił się kompozytor to Psalm 112 (111). Jest to utwór o charakterze mądrościowym, ukazujący nam postać człowieka sprawiedliwego, który boi się Pana, ale z ufnością i miłością przyjmują Jego wolę w oczekiwaniu na spotkanie z Nim po śmierci.

Psalm 112 (111)
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:
pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,
a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.
Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,
postępuje w swych sprawach uczciwie.
Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.
Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
Rozdaje – obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga jego wzmoże się ze sławą.
Widzi to występny, gniewa się,
zgrzyta zębami i marnieje.
Pragnienie występnych wniwecz się obróci.

Więcej na stronie: kulturanazlotej.pl

___________________

Cykl Koncertów Wielkopostne Śpiewanie
20 Jubileuszowa Edycja

Początki Wielkopostnego Śpiewania w Bazylice Dominikanów w Lublinie sięgają 2001 roku. Za pierwszym razem odbył się jeden koncert, w drugim roku pięć, a od 2003 roku wydarzenie tworzy cykl koncertów, które odbywają się we wszystkie sześć niedziel Wielkiego Postu. Od 2006 roku organizatorem Wielkopostnego Śpiewania jest Fundacja Restaurare Basilicam.

Dyrektorem artystycznym festiwalu od jego początków była prof. Elżbieta Krzemińska, która w 2018 roku przekazała pałeczkę nowemu zespołowi pod kierownictwem Joanny Głogowskiej-Szychty.

Dwudziesta edycja otwiera nowy rozdział w historii Wielkopostnego Śpiewania. Pragniemy kontynuować tradycję muzycznych rekolekcji prezentując przede wszystkim muzykę współczesną – najnowszą, tworzoną niekiedy specjalnie na nasze zamówienie, nie zapominając o muzyce dawnej, klasycznej czy ludowej.

Wybuch pandemii Covid-19, a co za tym idzie zamknięcie kościołów i zaprzestanie działań artystycznych przerwał nieoczekiwania nasz Cykl Koncertów Wielkopostne Śpiewanie, pozostawiając niedosyt. Dlatego postanowiliśmy aby nie przekładać koncertów na przyszły Wielki Post, ale wykonać je jeszcze w tym roku, w dogodnych dla artystów terminach. Odbędą się one kolejno w czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie. Nowością będzie to, że każdy z koncertów będzie transmitowany online na kanale YouTube naszego klasztoru.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas koncerty skłonią Państwa do refleksji i pomogą w głębszym przeżywaniu tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Bracia Dominikanie

___________________

Dyrektor artystyczny: Joanna Głogowska-Szychta

Organizator: Restaurare Basilicam

Projekt „Wielkopostne Śpiewanie” zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Kurier Lubelski, Polskie Radio Lublin, TVP3 Lublin