W kwietniu 2020 r. Rada Miasta Lublin podjęła decyzję o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin O. Ludwikowi Wiśniewskiemu. Przyznanie tego wyróżnienia jest wyrazem wdzięczności i wielkiego uznania Lublinian dla zasług O. Ludwika jako wybitnego duszpasterza naszych czasów, który swoją służbą kapłańską oraz społeczną wychował wiele pokoleń Polaków w duchu wartości patriotycznych.
Przez lata swojej niezłomnej działalności, prowadzonej między innymi w Gdańsku, Wrocławiu czy Lublinie, O. Ludwik wniósł istotny wkład w tworzenie środowisk demokratycznej opozycji, a z kręgu wychowanków Ojca wywodzi się liczne grono liderów niepodległej Polski.

Zapraszamy na uroczystości związane z nadaniem O. Ludwikowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin.

– Czwartek, 3 września 2020: spotkanie przyjaciół i wychowanków O. Ludwika
godz. 18:00: msza św. w intencji o. Ludwika w Bazylice oo. Dominikanów w Lublinie;
godz. 19:00: koncert Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS pod dyrekcją Borysa Somerschafa.

– Piątek, 4 września 2020, godz. 14:00, Teatr Stary, ul. Jezuicka 18: Uroczystość wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin O. Ludwikowi.

Więcej informacji o Honorowych Obywatelach Miasta Lublin na stronie Lublin.eu.

Uzasadnienie Uchwały i życiorys o. Ludwika Wiśniewskiego