Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie. Dbamy o bezpieczeństwo epidemiologiczne – zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i odpowiednie sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

W tym tygodniu szczególnie polecamy:

– DORADZTWO ZAWODOWE (poszukiwanie pracy/staży, odnalezienie się na rynku pracy, pisanie C.V i inne), wtorek od 16.00

– KOMPUTER DLA SENIORA, zajęcia komputerowe od podstaw, WTORKI OD 16.00

– PORADY PRAWNE Porady odbywają się we wtorek w godzinach 15.00-19.00 oraz we czwartek od 10.00 do 14.00

– ZAJĘCIA RELAKSACYJNE z elementami tańca (cykl półrocznych spotkań obejmujących wzmocnienie kondycji ciała i umysłu- wciąż można dołączyć do grupy). Spotkania we czwartki od 12.15 (1,5 godziny)

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila: [email protected] / telefon: 792-842-504 / facebooka: Klub w Sercu Miasta. Po zgłoszeniu się Zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach. Porady możliwe są drogą telefoniczną, mailową lub inną – do ustalenia indywidualnie.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnice przyległe, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Jeżeli chcesz pomóc innym zapraszamy do udziału w WOLONTARIACIE