Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie.

Dbamy o bezpieczeństwo epidemiologiczne – zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

W ramach działalności Klubu Uczestnik może korzystać z PORAD PSYCHOLOGICZNYCH WE WTORKI od 16.00-19.00. Istnieje także możliwość skorzystania z PORAD PRAWNYCH. Porady odbywają się we wtorek w godzinach 15.00-19.00 oraz we czwartek od 10.00 do 14.00

Seniorów zapraszamy m.in na zajęcia komputerowe (poziom podstawowy), zapewniamy cierpliwą atmosferę i laptopy.
Klub dla Młodzieży jest otwarty codziennie w godzinach pracy Klubu.

RUSZYŁY ZAPISY DO GRUP:

grupy taneczno-relaksacyjnej. Zajęcia raz w tygodniu przez 1,5 godziny (czwartki od 12.15). Szczegóły na plakacie poniżej.
grupy dietetycznej: 3 spotkania, możliwość konsultacji indywidualnych. Spotkania we środy od 16.00

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?
Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila: [email protected] / telefon: 792-842-504 / facebooka: Klub w Sercu Miasta. Po zgłoszeniu się Zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach. Porady możliwe są drogą telefoniczną, mailową lub inną – do ustalenia indywidualnie.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnic przyległych, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Jeżeli chcesz pomóc innym zapraszamy do udziału w WOLONTARIACIE.