Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie.

Dbamy o bezpieczeństwo epidemiologiczne – zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

W tym tygodniu gorąco polecamy GRUPĘ WSPARCIA I ROZMOWY, na której każdy ma prawo głosu, wymiany poglądów a przy tym rozwija kompetencje miękkie – środa od 16.00

Istnieje także możliwość skorzystania z PORAD PRAWNYCH. Porady odbywają się we wtorek w godzinach 16.00-19.00 oraz we czwartek od 11.00 do 14.00

Muzycznie zapraszamy na zajęcia z muzykoterapii, zajęcia pełne śpiewu i dobrej muzyki. Zapraszamy we czwartek od 11.00 do 14.30.

Zostało kilka wolnych miejsc na zajęcia z psychodietetyki – pierwsze spotkanie we środę od 16.00. Zapraszamy! 🙂
Klub dla Młodzieży jest otwarty codziennie w godzinach pracy Klubu.

Szczegółowy program znajduje się poniżej, na plakacie.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?
Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila: [email protected] / telefon: 792-842-504 / facebooka: Klub w Sercu Miasta. Po zgłoszeniu się Zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach. Porady możliwe są drogą telefoniczną, mailową lub inną – do ustalenia indywidualnie.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnic przyległych, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujących wsparcia.

Jeżeli chcesz pomóc innym zapraszamy do udziału w WOLONTARIACIE.