CYKL KONCERTÓW W KAPLICY PARYSKIEJ

Serdecznie zapraszamy na cykl koncertów, który odbywa się w zabytkowej kaplicy Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Bazylice dominikanów w Lublinie.

Sobota, 6 czerwca 2020, godz. 20:00: Maria Gloriosa
Przeniesiony z niedzieli, 31 maja 2020.

MARIA GLORIOSA

W ostatnim dniu maryjnego miesiąca maja zapraszamy na koncert dedykowany Matce Bożej. Oprócz poważnych kompozycji usłyszymy także te bardziej popularne: Ave Maria Henri Seroka (z filmu „U Pana Boga za piecem”) czy też utwory Michała Lorenca.

Zagrają dwaj muzycy, którzy współpracują ze sobą od wielu lat, doskonale dopełniając się muzycznie: Max Wosk na skrzypcach oraz Ireneusz Krupa na organach.

Koncert będzie transmitowany w niedzielę, 31. maja o godzinie 20:00 na naszym kanale YouTube.
Wydarzenie Facebook.

Kaplica Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (zwana Paryską) powstała na początku XVIII wieku jako miejsce przechowywania i eksponowania relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Do tego pierwotnego przeznaczenia nawiązuje tematyka polichromii umieszczonych na sklepieniu: św. Dominika i św. Tomasza, którym Matka Boska przekazuje relikwie Drzewa Krzyża Świętego oraz scena przekazania relikwii dominikanom przez biskupa Andrzeja.

W latach czterdziestych XVIII wieku w kaplicy został umieszczony pozytyw, który pierwotnie znajdował się w chórze zakonnym. Jest to jeden z najstarszych instrumentów tego typu zachowanych w Lublinie. Pozytyw ma pięć głosów: Flet major 8′, Pryncypał 4’, Gemshorn 4’, Oktawa 2’ i Quinta 1 1/3’. Szafa pozytywu została wykonana w stylu renesansowo-barokowym.

Gruntowna konserwacja i rekonstrukcja organów, przeprowadzona w 2018 roku, pozwala nam dzisiaj na nowo docenić piękno i brzmienie tego instrumentu. Zapraszamy do tego również Państwa, na razie jeszcze dzięki transmisji online, ale mamy nadzieję, że już niebawem do spotkania się na miejscu w naszej bazylice.

 

Transmisja odbywa się z wykorzystaniem sprzętu zakupionego ze środków unijnych:

Projekt w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: „Klasztor w sercu miasta”
– renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie –
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”