Klub w Sercu Miasta serdecznie zaprasza do bezpiecznych spotkań w Klubie, zgodnych z wymogami sanitarnymi. Dbamy o bezpieczeństwo epidemiologiczne – zapewniamy odpowiednie środki dezynfekcyjne i sposoby postępowania na zajęciach. Oczywiście obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

Szczególnie polecamy PORADY PRAWNO-URZĘDOWE. Pani Prawnik przyjmuje we wtorki od 16.00 do 19.00 oraz we czwartki od 11.00 do 14.00. Porady są oczywiście bezpłatne.

Zapraszamy także do PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZIN (wtorki od 16.00) oraz do PORADNI MŁODZIEŻY (środy od 16.00) -zapraszamy młodzież od 15 do 21 roku życia.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia naukowego z MATEMATYKI i J. ANGIELSKIEGO. Nasi Wolontariusze czekają by pomóc w lekcjach, powtórkach do matury i innych egzaminów. Możliwość zajęć „na żywo” i online.

Zapraszamy ponadto młodzież od 15 do 21 roku życia do Klubu dla Młodzieży. Opiekun: o.Wojciech OP.

Szczegółowy program znajduje się poniżej, na plakacie.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?
Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila: [email protected] / telefon: 792-842-504 / facebooka: Klub w Sercu Miasta. Po zgłoszeniu się Zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach. Porady możliwe są drogą telefoniczną, mailową lub inną- do ustalenia indywidualnie.

Zapraszamy osoby zamieszkujące teren Starego Miasta i dzielnice przyległe, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, osobistej, korzystające ze świadczeń MOPR, osoby samotne, niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia.

Jeżeli chcesz pomóc innym zapraszamy do udziału w WOLONTARIACIE.