CYKL KONCERTÓW W KAPLICY PARYSKIEJ

Serdecznie zapraszamy na cykl koncertów, który będzie odbywał się w zabytkowej kaplicy Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Bazylice dominikanów w Lublinie.

Niedziela, 24 maja 2020, godz. 20:00: Trio o Zmartwychwstaniu

Niedziela, 31 maja 2020, godz. 20:00: Maria Gloriosa

TRIO O ZMARTWYCHWSTANIU

Niedziela, 24 maja 2020, godz. 20:00.

Dwóch organistów: Ireneusz Krupa i Dymitr Harelau, grających na cztery ręce oraz skrzypek Max Wosk wystąpią w zabytkowej kaplicy prezentując nową wersję wybranych arii z oratorium Georga Friedricha Händla „Mesjasz”. W ich opracowaniu partie wokalne zostaną wykonane przez skrzypce, natomiast orkiestrę zastąpi akompaniament organowy.

Arie z oratorium zostały dobrane tak, aby w wielkim skrócie przejść muzyczną drogę od ciemności do Światła. Będzie można usłyszeć arie:
– For, behold, darkness shall cover the earth
– He shall feed His flock like a sheperd
– How beautiful are the feet
– I know that my Redeemer liveth

Ponadto zostaną wykonane trzy wielkanocne chorały Johanna Sebastiana Bacha (BWV 627, 628, 630) – również w opracowaniu na cztery ręce.

Koncert będzie transmitowany w najbliższą niedzielę, 24. maja o godzinie 20:00 na naszym kanale YouTube.
Wydarzenie Facebook.

MARIA GLORIOSA

Niedziela, 31 maja 2020, godz. 20:00

W ostatnim dniu maryjnego miesiąca maja zapraszamy na koncert dedykowany Matce Bożej. Oprócz poważnych kompozycji usłyszymy także te bardziej popularne: Ave Maria Henri Seroka (z filmu „U Pana Boga za piecem”) czy też utwory Michała Lorenca.

Zagrają dwaj muzycy, którzy współpracują ze sobą od wielu lat, doskonale dopełniając się muzycznie: Max Wosk na skrzypcach oraz Ireneusz Krupa na organach.

Koncert będzie transmitowany w niedzielę, 31. maja o godzinie 20:00 na naszym kanale YouTube.
Wydarzenie Facebook.

KAPLICA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.

Kaplica Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (zwana Paryską) powstała na początku XVIII wieku jako miejsce przechowywania i eksponowania relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Do tego pierwotnego przeznaczenia nawiązuje tematyka polichromii umieszczonych na sklepieniu: św. Dominika i św. Tomasza, którym Matka Boska przekazuje relikwie Drzewa Krzyża Świętego oraz scena przekazania relikwii dominikanom przez biskupa Andrzeja.

W latach czterdziestych XVIII wieku w kaplicy został umieszczony pozytyw, który pierwotnie znajdował się w chórze zakonnym. Jest to jeden z najstarszych instrumentów tego typu zachowanych w Lublinie. Pozytyw ma pięć głosów: Flet major 8′, Pryncypał 4’, Gemshorn 4’, Oktawa 2’ i Quinta 1 1/3’. Szafa pozytywu została wykonana w stylu renesansowo-barokowym.

Gruntowna konserwacja i rekonstrukcja organów, przeprowadzona w 2018 roku, pozwala nam dzisiaj na nowo docenić piękno i brzmienie tego instrumentu. Zapraszamy do tego również Państwa, na razie jeszcze dzięki transmisji online, ale mamy nadzieję, że już niebawem do spotkania się na miejscu w naszej bazylice.

 

Transmisja odbywa się z wykorzystaniem sprzętu zakupionego ze środków unijnych:

Projekt w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: „Klasztor w sercu miasta”
– renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie –
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”