Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty online:

We środę rozpoczynają się zajęcia prowadzone przez dietetyka, które obejmują cykl 3 spotkań wraz z konsultacjami indywidualnymi. Zajęcia są bezpłatne, wymagany jest sprawny komputer i internet (zajęcia prowadzone poprzez platformę internetową). Pierwsze zajęcia we środę 29.04 od 16.00. Zostały ostatnie wolne miejsca.

PORADY PSYCHOLOGICZNE – pomoc w kryzysach, sprawach rodzinnych, trudnościach osobistych.
Porady odbywają się drogą telefoniczną we wtorek od 16.00 do 19.00

Istnieje także możliwość skorzystania z PORAD PRAWNYCH drogą mailową, telefoniczną, internetową. Szczegóły na plakacie poniżej.
Porady odbywają się we wtorek w godzinach 16.00-19.00 oraz czwartek od 11.00 do 14.00

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia naukowego z MATEMATYKI i J.ANGIELSKIEGO. Zajęcia odbywają się drogą telefoniczną lub internetową.

Dodatkowo w godzinach pracy Klubu jest możliwość skorzystania z TELEFONU ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY (zapraszamy młodzież od 15 do 21 roku życia) 728-429-926. Telefon odbiera opiekun Klubu dla Młodzieży: o.Wojciech OP.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?
Wystarczy zgłosić swoją chęć poprzez maila: [email protected] / telefon: 792-842-504 / facebooka: Klub w Sercu Miasta. Po zgłoszeniu się Zainteresowany otrzymuje niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w zajęciach/poradach. Porady możliwe są drogą telefoniczną, mailową lub inną- do ustalenia indywidualnie.