Link do transmisji Online

Link do kanału: Dominikanie Lublin

Niedziela Zmartwychwstania, 12 kwietnia 2020
12:00 – Msza święta

Wielka Sobota, 11 kwietnia 2020
8:00 – Ciemna Jutrznia
21:00 – Wigilia Paschalna

Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020
8:00 – Ciemna Jutrznia
15:00 – Droga Krzyżowa
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej oraz czuwanie

Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020
18:00 – Liturgia Wieczerzy Pańskiej oraz czuwanie

 

Transmisja odbywa się z wykorzystaniem sprzętu zakupionego ze środków unijnych:

Projekt w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: „Klasztor w sercu miasta”
– renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie –
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”