Rzymskokatolicka Archidiecezja Lubelska
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
Ewangelicko-Augsburska Diecezja Warszawska
Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Miasto Lublin
Lubelskie Parafie i Wspólnoty: adwentystyczna, ewangelicko-augsburska, mariawicka, polskokatolicka, prawosławna, zielonoświątkowa oraz Wspólnota Chemin Neuf

zapraszają na inaugurację programu:

„Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

19 luty 2020 r.

godz. 17:00: Bazylika OO. Dominikanów – nabożeństwo ekumeniczne

godz. 18:00: Trybunał Koronny – trialog ekumeniczny biskupów chrześcijańskich Lublina
„Dialog w Kościele i między Kościołami. Ku Jerozolimie”
– abp Abel (Kościół Prawosławny)
– abp Stanisław Budzik (Kościół Rzymskokatolicki)
– bp Jan Cieślar (Kośćiół Ewangelicko-Augsburski).

Słowo o dialogu żydowsko-chrześcijańskim: kantor Symcha Keller.