Zapraszamy na wykład:

Przelanie krwi jako sposób odkupienia człowieka i jego konsekwencje.
Przypadek Jezusa Chrystusa.

Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
Instytut Biblistyki KUL

Niedziela, 16 lutego 2020, 16:30
Aula Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie.