W ramach dominikańskich spotkań

zapraszamy na wykład pt.

„Zagadka początków wieży na zamku lubelskim”.

Wygłosi go w przyszłą niedzielę 26 stycznia 2020 r.

prof. dr hab. Jacek Chachaj
z Katedry Historii i Historiografii Europy Wschodniej KUL.

Spotkanie odbędzie się w klasztornej auli o godz. 16:30.