W czwartek 19 grudnia o godz. 19:00

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

zaprasza na spotkanie wokół nowej, polsko-ukraińskiej książki o. Tomasza Dostatniego OP:

„Duchowe wędrowanie”.

Udział wezmą:
ks. prof. Alfred Wierzbicki
prof. Sławomir Żurek
red. Grzegorz Józefczuk
Tomasz Dostatni OP

Podczas wydarzenia będzie można usłyszeć ukraińskie pieśni w wykonaniu:
– Lesi Błyszczak
– Jany Lenzion
– Romana Lokatyra.

Fragmenty książki zaprezentują:
– Witold Dąbrowski
– Nina Lozinska
– Volodymyr Dyshlevuk.

Organizatorzy:
– Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
– Fundacja „Ponad Granicami”
– Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza w Lublinie”
– Fundacja „Chrońmy Dziedzictwo”.