W niedzielę 8 grudnia o godz. o godz. 16:30

zapraszamy do klasztornej auli na wykład

dr Bożeny Opiłło (SKZ Kraków)
i
– prof. dr hab. Jolanty Malinowskiej (Katedra Filologii Klasycznej KUL), pt.

„Kamienne nagrobki renesansowe w Bazylikach dominikańskich, lubelskiej i krakowskiej, w literaturze i sztuce”.