W niedzielę 1 grudnia o godz. 16:30

zapraszamy do klasztornej auli na wykład

prof. dr hab. Piotra Kochanka
z Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej KUL pt.

„Europa-Regina – kartografia antropomorficzna a idea hierarchii narodów europejskich”.