W piątek 8 listopada o godz. 16:00

zapraszamy na klasztorne krużganki na

Galę Jubileuszową „55 lat Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie”.

W programie:

– wprowadzenie do historii Towarzystwa
– uhonorowanie osób zasłużonych dla Towarzystwa
– uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy obrazów
– część artystyczna.

Msza święta w intencji zmarłych Członków TPSP i ich Rodzin
będzie celebrowana
dnia 9 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 12:00
w Bazylice OO. Dominikanów.