W czwartek 17 października o godz. 17:00

zapraszamy do auli klasztornej

na wykład ks. prof. Ryszarda Knapińskiego, historyka sztuki KUL,

„Bramy wiary”.

Wykład otwiera wystawę fotogramów na krużgankach klasztornych:
„Porta fidei. Drzwi płockie w Nowogradzie Wielkim na Rusi”.