Od 27 września do 6 października odbywa się 7 edycja Festiwal Kultury Bez Barier.

W kulturze wszystko MOŻNA! Festiwal jest wielkim świętem kultury dostępnej dla każdego. Bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub jej brak, sytuację rodzinną, możliwości ekonomiczne, miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek i płeć każdy może znaleźć coś dla siebie.

Również nasz klasztor włącza się w tę inicjatywę. Zapraszamy na zajęcia historyczne pt. „Budujemy klasztor”, które polecamy dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie lub ruchowo.

Opis zajęć i zapisy na stronie festiwalu: http://www.fkbb.pl/program/kalendarium/polska

Serdecznie zapraszamy!