4 lipca rozpocznie się w Lublinie X Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores z udziałem chórów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Hasłem czterodniowego Kongresu, zorganizowanego z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, są słowa Ut unum sint – Aby byli jedno, nawiązujące do Chrystusowej modlitwy o jedność.

W kongresie, który będzie się odbywał w 7 kościołach Archidiecezji Lubelskiej, weźmie udział ponad 800 chórzystów: 20 chórów z Polski oraz 3 z zagranicy.

W piątek 5 lipca
zapraszamy do naszej Bazyliki
na mszę św. o godz. 18:00,
a następnie, o 19:00,
na Noc chórów dziecięcych
organizowaną w ramach Kongresu.

Polska Federacja Pueri Cantores jest stowarzyszeniem chórów chłopięcych, dziewczęcych, dziecięcych, młodzieżowych działających w ramach Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce.

Głównym zadaniem zespołów śpiewaczych jest udział w liturgii Mszy św. W ramach pracy artystycznej dokonuje się także dzieło wychowania dzieci i młodzieży poprzez śpiew i muzykę.

Do Federacji należą zarówno zespoły typowo kościelne (działające przy parafiach) jak też chóry ze szkół muzycznych czy ośrodków kultury. Każdy z zespołów prowadzi własną działalność artystyczną i formacyjną w swoim regionie, której głównym elementem jest udział w liturgii mszy św.

Oprócz działalności liturgicznej chóry zrzeszone w Federacji dokonują nagrań audio i video wielorakich gatunków muzycznych, angażują się w wydarzenia społeczne swoich środowisk, prowadza działalność edukacyjną i koncertową. Wiele zespołów Federacji ma na swym koncie liczne trofea konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i na świecie.

Informacja o chórach

CANTICUM NOVUM, SUSZEC (DYR. SZYMON CICHOŃ, BARBARA CICHOŃ)

Canticum Novum kontynuuje tradycję scholi i chóru kameralnego Canticum założonego w 2002 r. przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. Zespół tworzą uczniowie, studenci, osoby pracujące oraz dwóch dyrygentów: Szymon Cichoń (I dyrygent) i Barbara Cichoń (II dyrygent). Od 2016 r. należą do Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; uczestniczyli w Krajowym Kongresie w Rzeszowie oraz Międzynarodowym Kongresie w Barcelonie. Chór jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i lokalnych m.in.: GRAND PRIX oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta Szymona Cichonia w XVIII Tyskich Wieczorach Kolędowych 2019; GRAND PRIX, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu pasyjnego, nagroda dla najlepszego dyrygenta Szymona Cichonia w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 2018 w Żorach; GRAND PRIX w XXII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi” 2018 w Żorach; I miejsce w VII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” 2018 w Katowicach. W 2018 roku Canticum Novum koncertowało we Francji prezentując repertuar sakralny. Chórowi patronuje Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

Szymon Cichoń organista i dyrygent. Absolwent Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia w Gliwicach oraz Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof. I. Melson (dyplom z wyróżnieniem). Wieloletni chórzysta Pueri Cantores Silesienses w Zabrzu. W latach 2007-2017 dyrygent chóru Cantores don Bosco przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu. Od 2017 roku I dyrygent w Canticum Novum. Uczestnik konkursów dyrygenckich: XV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego w Poznaniu (2014) oraz Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii” we Wrocławiu (2016).

Barbara Cichoń nauczyciel muzyki, dyrygent, instruktor śpiewu; założycielka chóru Canticum Novum; absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Cieszynie, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2009-2016 dyrygent chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Strumieniu; od 2011 dyrygent i założyciel Dziecięcego Chóru „Przednutka” przy Szkole Podstawowej w Kobielicach, od 2017 r. uczestnik projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

PUERI CANTORES CRACOVIENSES, KRAKÓW (DYR. WIESŁAW DELIMAT)

Chór Kameralny Pueri Cantores Cracovienses Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie jest zespołem złożonym z uczniów i absolwentów Szkoły. Zespół wykonuje głównie muzykę religijną, koncentrując się przede wszystkim na dziełach a cappella kompozytorów z różnych epok. Występował też wspólnie z orkiestrami symfonicznym (Orkiestra Akademii Beethovenowskiej) i kameralnymi (L’Estate Armonico, Sinfonietta Cracovia). Chór reprezentuje Szkołę podczas wielu uroczystości i spotkań diecezjalnych o charakterze religijnym. Śpiewał dla Papieża Jana Pawła II podczas jego pobytu w Krakowie, na Ingresie do Katedry Wawelskiej ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, a także podczas uroczystych procesji ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Zespół czynnie bierze udział w życiu Szkoły, Krakowa i Polski wzbogacając swoją działalnością artystyczną wiele koncertów i imprez kulturalnych. Angażuje się też w projekty międzynarodowe mające na celu wykonywanie muzyki oratoryjno-kantatowej z zespołami z innych kraju (Stabat Mater A. Dvoraka z chórami uniwersyteckimi z Walencji, Bremy i Wilna; Requiem G. Faurego z chórem uniwersyteckim z Bremy). Poza Polską zespół koncertował we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Węgrzech i na Ukrainie. Chór ma na swoim koncie udział w konkursach muzycznych, a także nagrania płytowe z polską i niemiecką muzyką chóralną. Dyrygentem chóru jest Wiesław Delimat.

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów (prof. J. Jargoń) i dyrygentury (prof. J. Katlewicz), profesor sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Dyrygował m. in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhaus. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi. W swoim dorobku ma kilkanaście nagrań płyt CD. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest dyrygentem chóru Kantorei Sankt Barbara, chóru Pueri Cantores Cracovienses oraz orkiestry L’Estate Armonico. Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. ks. Kard. Franciszka Macharskiego i zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.