W niedzielę 9 czerwca o godz. 17:00
zapraszamy do klasztornej auli na wykład

prof. dr hab. Jolanty Malinowskiej
z Instytutu Filologii Klasycznej KUL

na wykład pt.
„Poezja ars divina – profetyczne przesłanie Muzajosa w epickim poemacie Jana Radwana Radivilias”.

Spotkanie jest poświęcono kulturze Obojga Narodów i jest organizowane z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej.