W czwartek 30 maja o godz. 18:00

zapraszamy na klasztorne krużganki

na spotkanie autorskie wokół książki
Pawła Smoleńskiego:

„Wnuki Jozuego”.

Wydarzenie otwiera nowy cykl spotkań zatytułowany:
„U dominikanów też czytają…”

Prowadzenie: o. Tomasz Dostatni OP.