Wykład 12 maja 2019, godz. 17:00, Aula, prof. dr hab. Arkadiusz Stasiak: „Kultura staropolska od kuchni”.