Intencje

GODZINY OTWARCIA

Zakrystia czynna jest codziennie przed i po każdej mszy św. i nabożeństwie. Wtedy przyjmowane są intencje mszalne i załatwiane wszelkie formalności związane z sakramentami.

Telefon do kontaktu: +48-728 471 690 (br. Janusz Gamracy, zakrystian).

(lub: 081-532-89-80 wew. 49)

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia intencji mszalnych online.

Link do formularza

Ofiarę można przekazać przez przelew bankowy.

Numer konta Klasztoru: 55 1090 2590 0000 0001 4174 4234

INTENCJA MSZY ŚWIĘTEJ

Intencja indywidualna – kapłan celebruje mszę św. tylko w jednej intencji powierzonej mu przez ofiarodawcę. Intencja taka zawiera zazwyczaj wskazanie konkretnego dnia i godziny sprawowania mszy św. Istnieje również możliwość złożenia intencji indywidualnej bez wskazania konkretnego dnia (msza św. zostanie odprawiona w najbliższym wolnym terminie) lub ze wskazaniem dnia lecz bez wskazania godziny (msza św. zostanie odprawiona we wskazanym dniu bez podania godziny).

Intencja zbiorowa – kapłan celebruje mszę św. w wielu intencjach powierzonych mu przez różnych ofiarodawców. W naszej bazylice msze św. w intencjach zbiorowych sprawujemy:
– codziennie o godz. 6.30 (miesięczna) – w intencji zbiorowej złożonej na cały miesiąc;
– w każdą niedzielę o godz.10.30;
– w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00 – do Matki Bożej Opieki;
– 13-go dnia każdego miesiąca o godz. 18.00 – połączona z nabożeństwem fatimskim.

Intencja gregoriańska – zgodnie z tradycją Kościoła sięgającą papieża Grzegorza Wielkiego, w intencji osoby zmarłej celebruje się nieprzerwanie przez trzydzieści kolejnych dni mszę św. Istotnym elementem intencji gregoriańskiej jest ciągłość odprawiania mszy św. (jak sobie tego życzył św. Grzegorz).
Według wiary wiernych, potwierdzonej przez Kościół licznymi dokumentami, msze św. gregoriańskie są najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci.

Ofiara za mszę świętą
Przy składaniu intencji mszy św. składana jest również ofiara pieniężna. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 946) zaznacza, że „wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł”. Ofiara pieniężna nie jest więc opłatą za mszę św.Wysokość złożonej ofiary zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję. Zgodnie z jednak tradycją, powinna ona zapewnić dzienne utrzymanie kapłana.

Sposób zamawiania mszy świętej
Intencje mszalne zamawia się osobiście w zakrystii, w czasie jej otwarcia.
Istnieje jednak możliwość zapytania o wolne terminy e-mailowo lub telefonicznie (nr telefonu powyżej):
e-mail: [email protected]

Intencje bezgodzinowe (najbliższy wolny termin i godzina) można zamówić e-mailowo (ofiarę można wtedy wpłacić na konto lub przekazem na adres klasztoru Kontakt).

W wyjątkowych przypadkach (np. zamieszkanie poza Lublinem i niemożność dojazdu) można zamówić intencję mailowo – wcześniej kontaktując się na wyżej podany adres e-mailowy co do dnia i godziny.

Numer konta Klasztoru: 55 1090 2590 0000 0001 4174 4234