Sakramenty

Klasztor dominikanów w Lublinie jest jedną z najstarszych instytucji Lubelszczyzny, a kompleks zabudowań dominikańskich jest jednym z najcenniejszych zabytków naszego regionu. W ciągu swojej ponad 750–letniej historii kościół i klasztor doświadczyły wielu zarówno pięknych i wzniosłych wydarzeń, jak i trudów oraz kryzysów. 21 czerwca 1967 nadano kościołowi tytuł i przywileje bazyliki mniejszej.

Nawet najpiękniejsza świątynia, jeśli jest pusta i nie ma w niej ludzi, pozostanie bez blasku i chwały. Nasza Bazylika jest domem modlitwy, miejscem spotkania z Bogiem żywym dla wszystkich: dominikańskiej wspólnoty braci, sióstr, każdego człowieka, który pod Krzyżem chce otrzymać siłę, miłość i przebaczenie.

Remont Bazyliki, który przeprowadziliśmy w ostatnich latach, to nie architektoniczna inwestycja w mury, nie tylko ochrona dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty z żywych kamieni członków kościoła połączonych zaprawą modlitwy i świętego kadzidła. Cieszymy się, że mamy dla kogo i z kim celebrować liturgię, poznawać moc Słowa i przyjmować Życie naszego Boga.