Remonty

Remonty w naszej Bazylice i klasztorze

 

Ulotka do pobrania w pdf

Remonty obejmujące najwięcej pracy oraz wkładu finansowego w Klasztorze i Bazylice oo. Dominikanów rozpoczęły się w 2006 roku. Wyremontowano część mieszkalną klasztoru oraz ważne dla kompleksu klasztornego miejsca, ze względu na licznie odbywające się tu wydarzenia kulturalne: Aulę, Salę Unii czy Salę Renesansową. Dzięki finansowemu wsparciu z projektu unijnego powstał nowy dach, krużganki, mały i duży wirydarz klasztoru, skarbiec. Zostało odnowione wnętrze Bazyliki. Pozostały jeszcze do odrestaurowania ołtarze w bocznych kaplicach Bazyliki oraz całe skrzydło południowe klasztoru, które wymaga generalnego remontu.

Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy nas wspierają przez darowizny, datki w czasie kwesty remontowej, przekazując 1% z podatku na naszą Fundację Restaurare Basilicam, czy też uczestnicząc w akcji 800/800. Koszty prac budowlanych i konserwatorskich w klasztorze i bazylice przekroczyły kwotę 20 mln zł. Nie byłyby one możliwe bez funduszy unijnych, wsparcia Polskiej Prowincji Dominikanów, Gminy Lublin, MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i ofiary. Was i Wasze intencje oddajemy Panu Bogu w każdą niedzielę, podczas mszy św. w intencji wszystkich naszych ofiarodawców.

Odnowa bazyliki i klasztoru nie ogranicza się tylko do odbudowy materialnej kompleksu. Projekt zawiera w sobie również podejmowanie problemów społeczności lokalnej i aktywny udział wszystkich zainteresowanych w kulturze.