Wolontariat FRB

WOLONTARIAT I PROMOCJA

Wielką pomocą jest dla nas włączanie się w promocję działalności Fundacji i wolontariat. Fundacja skupia głównie wolontariuszy, którym bliskie jest lubelskie środowisko dominikańskie, czy to pod względem religijnym, czy historycznym. Swoje zamierzenia Fundacja realizuje przez zbiórkę 1% i inne akcje, m.in. współorganizując wydarzenia kulturalne, np. Wigilię Starego Miasta, koncerty i spotkania. Wraz z osobami zatrudnionymi pracują w naszej Fundacji wolontariusze oraz praktykanci z Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Lublinie w ramach zajęć praktycznych z Kursu Przedsiębiorczości Społecznej.

Wolontariusz Fundacji włącza się w pomoc poprzez prace związane z realizacją wydarzeń kulturalnych, np. cyklu koncertów Wielkopostne Śpiewanie, Wigilię Starego Miasta, Zaduszki Literackie, itd.

W zakres działalności wolontariuszy wchodzi:

– dystrybucja materiałów reklamowych;
– współpraca z osobami indywidualnymi i instytucjami, które włączają się w realizację wydarzeń kulturalnych;
– prace związane z pozyskiwaniem darczyńców/sponsorów;
– pomoc w kampanii 1%;
– przygotowanie korespondencji;
– prace informacyjne np. aktualizowanie informacji w gablotach;
– pomoc przy organizowaniu wystaw;
– prace jako Przewodnik po Bazylice i Klasztorze (wcześniej trzeba odbyć szkolenie);

Zapraszamy do Wolontariatu wszystkich chętnych, a szczególnie osoby, które:

– znają lubelskie środowisko dominikańskie (np. studenci DA działającego przy klasztorze);
– interesują się zabytkami, architekturą, historią sztuki, kulturą;
– osoby ze zdolnościami organizacyjnymi, lubiące kontakt z ludźmi;
– osoby chcące zaangażować się w ciekawe i pożyteczne przedsięwzięcia;

wszystkich, którzy chcące zrobić coś dobrego dla Dominikanów.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?

– Pobrać ankietę, wypełnić ją i odesłać na e-mail: [email protected]
– Zapoznać się z regulaminem
– Zapytać się o wolontariat na klasztornej Furcie

Konsultacje i pytania w sprawie wolontariatu: [email protected] lub 728-429-926.