KRS FRB

1,5 % dla Fundacji Restaurare Basilicam

KRS: 0000128069

Nr rachunku Fundacji:
76 1540 1144 2114 9117 0459 0001

Za przekazane kwoty bardzo serdecznie dziękujemy – codziennie modlimy się za naszych ofiarodawców.

W 2017 (rozliczenia za rok 2016) Fundacja uzyskała z 1% podatku kwotę 65.494,18 zł.

W 2016 (rozliczenia za rok 2015) Fundacja uzyskała z 1% podatku kwotę: 69.121,80 zł.

Informacje na temat przekazywania 1,5% podatku:
http://pozytek.ngo.pl/
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie