1. Studenci z duszpasterstwa akademickiego organizują wyjazd debiutantów do Tarnowa w terminie od 16. do 19. września. Wyjazd skierowany jest do studentów, którzy chcieliby dołączyć do duszpasterstwa w nadchodzącym roku akademickim. Zapisy oraz wszelkie informacje można znaleźć na stronie facebooku „Złota – Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie”.

2. Dziękujemy za wsparcie finansowe ofiarowane dla Słowenii w ubiegłym tygodniu. Zebraliśmy 2500 zł. Ofiara została przekazana potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska.