1. Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Konferencje na Złotej, pt. „Pieśń Legionów Polskich – treść i interpretacja plastyczna w sto lat później”. Wygłosi go dr hab. Ewa Ziółek z Katedry Historii XIX Wieku z Instytutu Historii KUL, dzisiaj o godz. 17:00 w Auli klasztornej. W przyszłą niedzielę 19. lutego prof. Agnieszka Januszek-Sieradzka z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej Instytutu Historii KUL zaprezentuje wykład pt. „Papież Pius V i król Zygmunt August. O religii, polityce, europejskiej dyplomacji i bitwie pod Lepanto”.

2. We wtorek 14. lutego podczas mszy św. o godz. 18:00 za wstawiennictwem św. Dominika, patrona rodziców czekających na dzieci, będziemy się modlić o dar potomstwa i szczęśliwy poród. Zapraszamy pary bezdzietne i starające się o dar poczęcia oraz rodziców oczekujących narodzin dziecka.

3. Zbliża się okres Wielkiego Postu. Informujemy, że w naszej Bazylice rekolekcje dla ogółu wiernych pt. „Poznać siebie, znaczy więcej” wygłosi o. Maciej Biskup OP z Łodzi, począwszy od I Niedzieli Wielkiego Postu 26. lutego do środy 1. marca. Nauki rekolekcyjne odbędą się w niedzielę na wszystkich mszach świętych, a w dni powszednie po mszy o godz. 18:00. Rekolekcje akademickie wygłosi o. Michał Osek OP z Gdańska w dniach od 19. do 22. marca.

4. Przypominamy tym, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym, o możliwości przekazania w tym roku 1,5% z podatku na wspierającą prace remontowe w naszej bazylice Fundację „Restaurare Basilicam”. Można również wspomóc naszą wspólnotę poprzez e-tacę, używając karty lub bliku i ofiaromatu umieszczonego przy filarze w tyle kościoła w prawej nawie. W intencji wszystkich naszych ofiarodawców w każdą niedzielę modlimy się w czasie mszy św. o godz. 12:00.

5. Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik podjął decyzję o zorganizowaniu we wszystkich kościołach Archidiecezji zbiórki na rzecz osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Datki na ten cel można składać do puszki znajdującej się w tyle kościoła. Zebrane ofiary zostaną przekazane do Caritas Archidiecezji Lubelskiej.