1. Jutro, w poniedziałek 6. lutego o godz. 18:00 msza św. „Roczna” w intencji zmarłych poleconych naszym modlitwom na kartkach wypominkowych. Pół godziny wcześniej – różaniec za zmarłych.

2. Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Konferencje na Złotej, pt. „Pustelnia sarmacka”. Wygłosi go prof. dr Tadeusz Piersiak, historyk literatury, dzisiaj o godz. 17:00 w Auli klasztornej. W przyszłą niedzielę 12. lutego wykład dr hab. Ewy Ziółek z Katedry Historii XIX Wieku z Instytutu Historii KUL, pt. „Pieśń Legionów Polskich – treść i interpretacja plastyczna w sto lat później”.

3. Przypominamy tym, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym, o możliwości przekazania w tym roku 1,5% z podatku na wspierającą prace remontowe w naszej bazylice Fundację „Restaurare Basilicam”. W tym roku zbieramy środki na dokończenie remontu organów. Informacje o sposobie przekazania są dostępne na stronie internetowej.

W naszej Bazylice pojawiła się możliwość złożenia e-tacy, używając karty lub bliku. Ofiaromat został umieszczony przy filarze w tyle kościoła w prawej nawie. Zebrane ofiary są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki i klasztoru. Chcielibyśmy was poinformować, że w obecnym stanie jedynym naszym źródłem utrzymania są ofiary składane przy zamawianiu intencji mszalnych oraz taca zbierana w czasie mszy św. Dziękujemy wam za wszelkie wsparcie. W intencji wszystkich naszych ofiarodawców w każdą niedzielę modlimy się w czasie mszy św. o godz. 12:00.