1. Przypominamy, że dzisiaj, w Uroczystość Najświętszej Trójcy, kończy się okres Komunii wielkanocnej.

2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe – w dni powszednie o godz. 17:30.

3. We wtorek 14. czerwca podczas mszy św. o godz. 18:00 za wstawiennictwem św. Dominika, patrona rodziców czekających na dzieci, będziemy się modlić o dar potomstwa i szczęśliwy poród. Zapraszamy pary bezdzietne i starające się o dar poczęcia oraz rodziców oczekujących narodzin dziecka.

4. W czwartek 16. czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W naszej Bazylice porządek mszy św. jak w niedzielę. Centralna uroczystość Bożego Ciała w Lublinie rozpocznie się mszą świętą na Placu Katedralnym o godz. 10:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika. Następnie ok. godz. 11:15 wyruszy procesja z Placu Katedralnego w ul. Królewską, Prymasa Wyszyńskiego, Bernardyńską, Plac Wolności, Wróblewskiego, w Krakowskie Przedmieście, Królewską i powróci na Plac Katedralny. Ołtarze będą usytuowane przy Seminarium Duchownym, przy kościele pw. Nawrócenia św. Pawła, przy kościele Św. Ducha oraz przy kościele św. Piotra. Za udział w procesji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5. Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 17. czerwca wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie naszej archidiecezji. Zachęcamy do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

6. Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Konferencje na Złotej, pt. „Sarmatyzm – oryginalna formacja kulturowa czy peryferyjność”. Wygłosi go prof. dr hab. Arkadiusz Stasiak z Katedry Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej z Instytutu Historii KUL dzisiaj o godz. 17:00 w Auli klasztornej. W nadchodzącym tygodniu od piątku 17. czerwca do niedzieli 19. czerwca odbędzie się cykl spotkań z judaizmem, zorganizowany przez Filię Lublin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Ojców Dominikanów w Lublinie. Gośćmi będą Rabin Boaz Pash z Jerozolimy, ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel z Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej KUL oraz dr Teresa Śmiechowska z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – z Oddziału Warszawskiego. Szczegóły na plakacie w gablocie przed Bazyliką oraz na naszej stronie internetowej.

7. (Na mszach o 9:00, 10:30; 12:00, 16:00): Skautki Europy zapraszają dzisiaj na kiermasz ciast przed Bazyliką oraz spotkanie z wilczkami, czyli skautkami w wieku od 8 do 12 lat. Zebrane ofiary „co łaska” będą przeznaczone na zakup sprzętu na letni obóz.