1. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 31 grudnia br. Jednocześnie zachęca wiernych, którzy skorzystają z dyspensy, do zadośćuczynienia obowiązkowi pokuty w wybranej formie, np. wypełnienie uczynków miłosierdzia, pobożności, jałmużny.

2. W sobotę 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. jak w niedzielę.