1. Informujemy, że każdego dnia transmitujemy mszę świętą na naszym kanale YouTube: w niedziele o godz. 12:00, a w dni powszednie o 18:00. Link do transmisji, formularz do zamawiania intencji mszalnych oraz do wirtualnej tacy jest dostępny na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za wszelkie wsparcie. W intencji wszystkich naszych ofiarodawców w każdą niedzielę odprawiamy mszę św.

2. Wznawiamy cykl konferencji niedzielnych, przerwany z powodu epidemii. Pierwszy wykład, pt. „Czy Julia z «Kroniki» Mistrza Wincentego mogła być Rychezą Lotaryńską? O znaczeniu przekazu Wincentego Kadłubka dla rozważań o początkach Lublina”, wygłosi prof. Jacek Chachaj, kierownik Katedry Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej z Instytutu Historii KUL. Wykład odbędzie się dzisiaj o godz. 16:30 w klasztornej Auli.

3. We wtorek 13. lipca podczas mszy św. o godz. 18:00 za wstawiennictwem św. Dominika, patrona rodziców czekających na dzieci, będziemy się modlić o dar potomstwa i szczęśliwy poród. Zapraszamy pary bezdzietne i starające się o dar poczęcia oraz rodziców oczekujących narodzin dziecka.