1. Dziękujemy za życzliwość i ofiary, jakie składacie na Bazylikę i klasztor. Polecamy was i wasze intencje w naszych modlitwach, szczególnie podczas mszy św. Informujemy, że z dniem dzisiejszym kończymy transmisję na żywo mszy świętej z naszej Bazyliki.

2. W czwartek 16 lipca podczas mszy o godz. 18:00 w naszej Bazylice odbędą się przyrzeczenia dominikanów świeckich, tworzących fraternię przy naszym klasztorze.

3. Klub w Sercu Miasta zaprasza na zajęcia relaksacyjno-taneczne oparte na ruchu, muzyce i elementach tańca. Zajęcia w czwartki od 12:15. Zapraszamy także na spotkania z dietetykiem oraz zajęcia komputerowe dla Seniora. Klub oferuje pomoc prawną i psychologiczną. Szczegóły na stronie internetowej, facebooku i gablocie.