1. Ze względu na stan epidemii i wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas, nasza Bazylika nadal pozostaje zamknięta do odwołania. Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa i ochrony osób uczęszczających na nasze nabożeństwa. W razie potrzeby można skorzystać z sakramentu pojednania. Numer telefonu jest podany na drzwiach kościoła i na naszej stronie internetowej.

2. Przypominamy, że drugie przykazanie kościelne zobowiązują nas przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Każdy wierny decyduje, w jakim czasie może ten obowiązek wypełnić. Trzecie przykazanie poleca nam przyjęcie Komunii Świętej raz w roku, w okresie wielkanocnym. Okres wielkanocny obejmuje czas od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej, która przypada w tym roku 7 czerwca.

3. Ks. Abp Stanisław Budzik udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej aż do odwołania. Zachęcamy do duchowej łączności z nami poprzez transmisję internetową oraz do praktykowania Komunii Duchowej. W naszej Bazylice sprawujemy wspólnie mszę konwentualną w niedzielę o godz. 12:00, a w dni powszednie o godz. 18:00. W dni powszednie przed mszą św. o godz. 17:30 odmawiamy wspólnie różaniec. Link do transmisji można znaleźć na naszej stronie internetowej, Facebooku i Instagramie.

4. Informujemy, że wszystkie przyjęte na dany dzień intencje mszalne odprawiamy podczas mszy konwentualnej. Istnieje możliwość zamówienia intencji mszalnych online poprzez naszą stronę internetową.

5. Zachęcamy do korzystania ze specjalnego odpustu udzielonego przez Penitencjarię Apostolską wiernym dotkniętym chorobą spowodowaną koronawirusem, osobom narażającym się na ryzyko zarażenia poprzez opiekę nad chorymi oraz wszystkim wiernym. Warunki dostąpienia odpustu można znaleźć w instrukcji wydanej przez Penitencjarię Apostolską i dostępną powszechnie w internecie.

6. Zalecenia Episkopatu odnośnie celebracji Triduum Paschalnego zostaną przekazane wiernym w późniejszym czasie.