1. Dziękujemy za życzliwość i składane ofiary na odnowę naszej Bazyliki, szczególnie za złożone podczas ubiegłotygodniowej kwesty remontowej. Zebraliśmy 5277 zł, 10 $ i 20 Euro. W intencji naszych ofiarodawców w każdą niedzielę odprawiamy mszę św.

2. W ramach dominikańskich spotkań zapraszamy na wykład pt. „Zagadka początków wieży na zamku lubelskim”. Wygłosi go w przyszłą niedzielę 26 stycznia prof. dr hab. Jacek Chachaj z Katedry Historii i Historiografii Europy Wschodniej KUL. Spotkanie odbędzie się w klasztornej auli o godz. 16:30.

3. Informujemy, że w naszym Klubie Samopomocy w Sercu Miasta rusza Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych. Rozpocznie ją w piątek 24 stycznia ojciec mgr Wojciech Garbat – terapeuta uzależnień i współuzależnień. Spotkania będą się odbywać w piątki od 16:00.
– W Klubie trwają również zapisy do Grupy Rozwoju Osobistego, Grupy Wsparcia Zawodowego oraz na zajęcia z Muzykoterapii.
– W ramach Klubu zapraszamy także na zajęcia komputerowe, angielski, matematykę oraz spotkania Biblijne.
– Szczegółowe informacje na Facebooku i stronie internetowej Klubu.

4. Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Ścieżki pogranicza”, zorganizowanej przez Jerzego Frąka na klasztornych krużgankach. Wystawa przedstawia fotografie prawosławnych i grekokatolickich drewnianych cerkwi, kościołów oraz meczetów z lat wędrówek od Beskidu Niskiego przez Bieszczady i Roztocze po Polesie.