1. Dziękujemy za życzliwość i składane ofiary na odnowę naszej Bazyliki, szczególnie za ubiegłotygodniową kwestę remontową. Zebraliśmy 5391 zł. W intencji wszystkich naszych ofiarodawców w każdą niedzielę odprawiamy mszę św.

2. Dzisiaj o godz. 16:30 zapraszamy do klasztornej auli na wykład dr Tadeusza Piersiaka, historyka literatury, pt. „Św. Efrem Syryjczyk w Górach Świętokrzyskich?”.

3. W czwartek 28 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na klasztorne krużganki na spotkanie z cyklu „U dominikanów też czytają”. W programie Zaduszki emigracyjne i literackie: Gustaw Herling-Grudziński w 100-lecie urodzin.

4. W sobotę 30 listopada o godz. 19:30 zapraszamy do Bazyliki na włoską galę operową „The 3 Tenors & Soprano”. Wystąpią trzej utalentowani włoscy tenorzy oraz sopran, którzy na co dzień występują w rzymskich teatrach i operach.

5. W przyszłą niedzielę 1 grudnia zapraszamy na kiermasz przed Bazyliką zorganizowany przez pracownię garncarstwa Szkoły Specjalnej i Filialnej nr 26 w Lublinie. Zobaczymy prace uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Dochód ze sprzedawanych prac przeznaczony będzie na potrzeby pracowni i dzieci. Po mszy św. o godz. 10:30 na klasztornych krużgankach odbędą się warsztaty garncarstwa.

6. Również w przyszłą niedzielę o godz. 16:30 zapraszamy do klasztornej auli na wykład prof. dr hab. Piotra Kochanka z Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej KUL pt. „Europa-Regina – kartografia antropomorficzna a idea hierarchii narodów europejskich”.

7. Dziś nasza wspólnota klasztorna rozpoczyna rekolekcje klasztorne, które potrwają do piątku, 29 listopada. Polecamy się waszej modlitwie i prosimy o niezałatwianie niepilnych spraw w tym czasie.

8. Zapraszamy na klasztorne krużganki do obejrzenia wystawy obrazów zorganizowanej z okazji 55-o lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.

9. W Klubie Samopomocy w Sercu Miasta w tym tygodniu polecamy w poniedziałek – „Angielski bez stresu”, we wtorek i środę – Zajęcia Aktywizacji Zawodowej, w czwartek – Klub Artystyczny, w piątek – Muzykoterapię, w sobotę – Zajęcia programowania komputerowego. Zapraszamy także do korzystania z poradni rodzinnej, psychologicznej, prawniczej oraz Kawiarenki w Sercu Miasta. Szczegółowy program pracy Klubu na naszej stronie internetowej.

10. Przed Bazyliką zapraszamy do rozmowy z młodymi członkami Wolontariatu Misyjnego Salwator, którzy wspierają ewangelizację w różnych krajach, idąc za przykładem o. Franciszka Jordana, założyciela zgromadzenia Salwatorianów. Jest możliwość nabycia pamiątek misyjnych oraz finansowego wsparcia misji.