1. Dziękujemy za życzliwość i składane ofiary na odnowę naszej Bazyliki, dziś w sposób szczególny za ofiary złożone podczas dzisiejszej kwesty remontowej. W intencji wszystkich naszych ofiarodawców w każdą niedzielę odprawiamy mszę św.

2. Dzisiaj o godz. 17:00 zapraszamy do klasztornej auli na wykład prof. dr hab. Jolanty Malinowskiej z Instytutu Filologii Klasycznej KUL na wykład pt. „Poezja ars divina – profetyczne przesłanie Muzajosa w epickim poemacie Jana Radwana Radivilias”. Spotkanie jest poświęcono kulturze Obojga Narodów i jest organizowane z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej.

3. W poniedziałek 10 czerwca Duszpasterstwo Absolwentów 25+ zaprasza na godz. 19.00 na adorację, a następnie na spotkanie pt. „Dojrzałość – część 1, mężczyzna we wspólnocie”.

4. W czwartek 13 czerwca święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – prosimy o modlitwę w intencji wszystkich znanych wam kapłanów.

5. W piątek 14 czerwca o godz. 16:00 i 19:00 zapraszamy na klasztorny wirydarz na spektakl dla dzieci organizowany w ramach Festiwalu Legend: Tańcobajki „Smoki, Damy i Rycerze”.

6. W przyszłą niedzielę 16 czerwca Uroczystość Najświętszej Trójcy. Przypominamy, że w tym dniu kończy się okres Komunii wielkanocnej.

7. W przyszłą niedzielę przedstawiciele Święckich Misjonarzy Kombonianów będą zbierać datki na wyjazd na misje do Ugandy.

8. W tym dniu zapraszamy również do Bazyliki o godz. 13:00 na koncert z okazji obchodów 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Wystąpi Chór Akademicki Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina „Gabija”, Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej i orkiestra kameralna „Kwartemia Plus”.

9. Przypominamy o dyżurach przewodnickich. W każdą sobotę o godz. 10:00 istnieje możliwość zwiedzania kompleksu kościelno-klasztornego z naszym przewodnikiem. Zapraszamy również na koncerty organowe w wykonaniu naszej organistki, Barbary Brzozowskiej, organizowane w ramach projektu „Muzyka na Złotej”. W nadchodzącym tygodniu odbędą się one w poniedziałek i środę o godz. 12:45.