Ojciec Hieronim Kaczmarek pełnił funkcję przeora w lubelskim konwencie przez dwie kadencje, w latach 2000-2006. Z jego inicjatywy rozpoczęło się stopniowe ożywianie klasztoru i bazyliki na Złotej jako miejsca wydarzeń kulturalnych.

Zainspirował rozszerzony program Odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego, „Wielkopostne śpiewanie”, konkurs plastyczny i literacki „Klasztor w sercu miasta”, a z wieloma instytucjami współtworzył pierwsze „Wigilie Starego Miasta”.

O. Hieronim rozpoczął dzieło kompleksowej rewitalizacji zespołu klasztornego. Wraz z gronem współpracowników przygotował projekty i zainicjował „zbiórkę 1 %” oraz starania, których celem było pozyskanie funduszy europejskich.

W czasie pełnienia funkcji przez o. Hieronima używano często hasła „Klasztor w sercu miasta”. Było to nazwanie usiłowań klasztoru o to by był on miejscem spotkania osób z różnych grup i środowisk.

Owocem tych działań miała być integracja społeczności lokalnej oraz szerzenie w niej dobra i nadziei. Zarazem klasztor miał być tylko jedną z instytucji miasta tworzących jego serce.

Obecnie o. Hieronim pracuje w Pradze, na Starym Mieście, gdzie jest proboszczem polskiej parafii. W klasztorze, w którym teraz mieszka, trwają przygotowania do przeprowadzenia gruntownego remontu i tworzenia centrum kultury.