Zmarł 19 grudnia 2018 roku.

Żył 71 lat, z czego 20 lat w Zakonie i 15 lat w kapłaństwie.

– Urodził się 26 lipca 1947 r. w Warszawie i z tym miastem był związany przez całe życie.
– Studiował socjologię i teologię na ATK, religioznawstwo na UW i kulturę włoską na uniwersytecie w Peruggi.
– W 1974 r. otrzymał stopień doktora na ATK.
– W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.
– W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.
– W latach 70. współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, w 1982 r. zatrudniony w obecnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
– W latach 2003–2008 zatrudniony na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był kierownikiem Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Socjologii.
– Czynny w strukturach katolickiego laikatu, członek wielu towarzystw naukowych.
– Autor ok. 270 publikacji (w tym 10 książek), głównie z zakresu socjologii wychowania i socjologii religii.
– W 1997 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, w 2003 r. przyjął święcenia kapłańskie na Służewie.
– W latach 2000–2002 był dyrektorem Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie.
– W latach 2002–2011 był profesorem Kolegium, w latach 2002–2009 jego prorektorem kierującym domem studiów na Służewie.
– Od 2004 r. był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP.
– Po przejściu na emeryturę zamieszkał w klasztorze w Lublinie.
– Zmarł po ciężkiej chorobie w klasztorze na warszawskim Służewie, otoczony modlitwą współbraci.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Służewie w Warszawie 27 grudnia 2018 r.

Andrzej Potocki – klepsydra