W 2015 roku skupiliśmy się głównie na pracach remontowo-konserwatorskich w bazylice:
– przy dotacji MKiDN – prace konstrukcyjne ścian naw bocznych bazyliki;
– przy dotacji MKiDN – wzmacnianie konstrukcji ścian kaplic nawy północnej i południowej od wewnątrz;
– przy dotacji MKiDN – konserwacja techniczna sztukaterii kopuły Kaplicy Firlejów;
– przy dotacji MKiDN – wzmacnianie konstrukcji ścian i konserwacja techniczna sztukaterii kopuły Kaplicy Ossolińskich;
– II etap izolacji pionowej i poziomej północnej ściany bazyliki;
– przygotowanie dokumentacji projektów i ekspertyz do nowego projektu bazyliki;
– przeprowadzenie procedur przetargowych związanych z przygotowywanym projektem renowacji bazyliki.

W klasztorze:
– ciąg dalszy rewitalizacji skarpy;
– remonty w części klasztoru zajmowanej przez Teatr Andersena;
– drobne prace remontowe na I piętrze klasztoru;
– szczegółowa inwentaryzacja wszystkich skrzydeł klasztoru.

Kaplica Firlejów:

Kaplica Ossolińskich:

Wejście do Kaplicy Paryskiej:

Mały wirydarz 2015: