W 2014 roku skupiliśmy się głównie na pracach remontowo-konserwatorskich w bazylice:
– przy dotacji MKiDN – prace konserwatorskie polegające na wymianie pokrycia dachowego kopuły Kaplicy Firlejów oraz renesansowej ściany Kaplicy Firlejów;
– I etap odwodnienia oraz izolacji pionowej i poziomej północnej ściany bazyliki;
– prace dekarskie oraz zamontowanie ogrzewania rynien i koszy na dachu bazyliki.

W klasztorze:
– naprawy tynkarsko-malarskie;
– wymiana części okien;
– prace remontowe w części klasztoru zajmowanej przez Teatr Andersena;
– rewitalizacja skarpy i naprawa odwodnienia.

Mały wirydarz:

Porządkowanie skarpy:

Remont dachu i renesansowej, południowej ściany Kaplica Firlejów:

Kaplica Firlejów: