Remonty w klasztorze i bazylice – kwiecień 2012

Uroczyste otwarcie wyremontowanych przestrzeni w klasztorze i bazylice – zakończenie remontów współfinansowanych z projektu europejskiego – 9 września 2012. Zostały otwarte zrewitalizowane przestrzenie: Kaplica Tyszkiewiczów, krużganek, skarbiec oraz mały i duży wirydarz wraz z placem przez Teatrem Andersena. W Kaplicy Tyszkiewiczów można było podziwiać odnowione freski oraz stalle w dominikańskim chórze. W skarbcu były do obejrzenia m.in.: ornaty, relikwie, naczynia liturgiczne, księgi i krzyż z kości słoniowej (ten, który Matejko umieścił na obrazie „Unia Lubelska”).

Krużganki północne i wirydarz:

Prace remontowo-budowlane – relacja z 6 kwietnia 2012 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku.

Pomimo okresu zimowego, w którym trudno przeprowadzać prace remontowo-budowlane, wszystko odbywało się zgodnie z harmonogramem.

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Dobiegają powoli końca intensywne i kompleksowe prace konserwatorskie wewnątrz kaplicy- rusztowanie już rozbierane.
– Trwa także konserwacja drewnianych, polichromowanych stall zakonnych oraz potężnych obrazów z Kaplicy.

Dziedzińce [wirydarze] klasztoru:
– Na dużym dziedzińcu rozpoczęto układanie płyt i kostki brukowej [na małym dziedzińcu te prace już zakończone].

Skrzydło północne klasztoru:
– Zasadniczo dobiegły końca prace remontowo-budowlane wewnątrz skrzydła północnego – powoli będziemy przechodzić do organizowania ekspozycji muzealnej.

Monitoring przeciwpożarowy, antywłamaniowy i wizyjny:
– Prace instalacyjne w toku.

Organizacja ekspozycji muzealnej:
– Trwają prace konserwatorskie zabytkowych obrazów, szat liturgicznych oraz innych przedmiotów liturgicznych przeznaczonych do ekspozycji muzealnej.

Od czerwca 2010 roku [początek projektu] wydaliśmy na realizację samego Projektu [nie wliczamy dodatkowych kosztów, które stały się obciążeniem dla klasztoru przy okazji prowadzonego remontu]: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” 7.704.366,75 PLN, ze środków unijnych otrzymaliśmy dotację w wysokości: 4.889.196,33 PLN [dane aktualne na dzień 06.04.2012] – dlatego też składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym sponsorom i ofiarodawcom.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 1 lipca 2012 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku.

Okres wiosenno letni – prace przyspieszają – we wrześniu finiszujemy.

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Prace zostały zakończone: freski, obrazy, stalle i posadzka.

Dziedzińce [wirydarze] klasztoru:
– Dobiega końca układanie płyt i kostki brukowej.

Skrzydło północne klasztoru:
– Rozpoczęliśmy organizowanie ekspozycji muzealnej.

Monitoring przeciwpożarowy, antywłamaniowy i wizyjny:
– Prace instalacyjne na ukończeniu, podłączone już są niektóre kamery.

Organizacja ekspozycji muzealnej:
– Kończą się prace konserwatorskie zabytkowych obrazów, szat liturgicznych oraz innych przedmiotów liturgicznych przeznaczonych do ekspozycji muzealnej.

Informujemy także, że od czerwca 2010 roku [początek projektu] wydaliśmy na realizację samego Projektu [nie wliczamy dodatkowych kosztów, które stały się obciążeniem dla klasztoru przy okazji prowadzonego remontu]: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” 7.767.140,94 PLN, ze środków unijnych otrzymaliśmy dotację w wysokości: 4.933.138,26 PLN [dane aktualne na dzień 01.07.2012] – dlatego też składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym sponsorom i ofiarodawcom.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 31 grudnia 2012 r.

We wrześniu zakończyliśmy inwestycję „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Wartość całego projektu wyniosła: 9 327 765,01 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 766 927,59 PLN

W 2012 roku prowadziliśmy też inne prace remontowo-konserwatorskie.

W klasztorze m.in.:
– wymiana okien na I piętrze;
– zakup nowego pieca gazowego dla klasztoru;
– remont cel klasztornych;
– remont instalacji sanitarnej (założenie dwóch hydrantów);
– remonty w części klasztoru zajmowanej przez Teatr Andersena;

W kościele:
– przy dotacji MKiDN: przeprowadzono prace ratunkowe w prezbiterium (zszywanie, iniekcje);
– w Kaplicy Tyszkiewiczów położenie kamiennej posadzki;
– wymiana pokrycia dachowego nad południową nawą bazyliki;
– prace konserwatorskie południowej ściany bazyliki.

Mały wirydarz:

Plac przed Teatrem Andersena:

Kaplica Tyszkiewiczów:

Bazylika: