Dach:

Duży wirydarz:

Mały wirydarz:

Kaplica Tyszkiewiczów:

Zakrystia:

Klasztor (krużganki oraz remonty na I piętrze):

Plac przed Teatrem Andersena

Prace remontowo-budowlane – relacja z 23 kwietnia 2011 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku.

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Prace na kopule – zakończone.
– Prace zabezpieczające fundamenty, przemurowanie sklepień krypt – zakończone.
– Trwa konserwacja drewnianych, polichromowanych stall zakonnych.
– Rozstawiono rusztowania za ołtarzem.
– Przechodzimy do kompleksowych prac konserwatorskich w Kaplicy.

II zakrystia – dawna Kaplica Relikwii Krzyża Św.:
– Prace związane z odnowieniem i utrwaleniem XVII-wiecznej polichromii ściennej z częściowym wyeksponowaniem pierwotnej warstwy fresków z XV w. – dobiegają końca.

Ołtarz w krużgankach:
– Restauracja ołtarza – dobiega końca.

Dach i strop II piętra skrzydła wschodniego klasztoru:
– Wylano nowy strop II piętra, dobiegają powoli końca prace wykończeniowe samego dachu – pokrycie czerwona dachówka widać z daleka.

Skrzydło północne klasztoru:
– Rozpoczęto prace remontowe w skrzydle północnym klasztoru.
– Zbito tynki w celu zabezpieczenia ścian i odnowienia elewacji.
– Skrzydło pokryto już nowym dachem.

Monitoring przeciwpożarowy, antywłamaniowy i wizyjny:
– Prace instalacyjne w toku.

Informujemy także, że od czerwca zeszłego roku [początek projektu] wydaliśmy na realizację Projektu: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie”: 3.214.574,69 PLN, ze środków unijnych otrzymaliśmy dotację w wysokości: 1.480.024,94 PLN [dane aktualne na dzień 23.04.2011] – dlatego też składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym sponsorom i ofiarodawcom.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 3 lipca 2011 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku.

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Po zakończeniu prac na kopule oraz zabezpieczeniu fundamentów i sklepień krypt rozpoczęto intensywne i kompleksowe prace konserwatorskie wewnątrz kaplicy – wszyscy wchodząc do kościoła mogą zobaczyć przestawiony ołtarz, i zasłonę, która zakrywa rusztowanie wypełniające całą Kaplicę Tyszkiewiczów.
– Trwa także konserwacja drewnianych, polichromowanych stall zakonnych.

II zakrystia – dawna Kaplica Relikwii Krzyża Św.:
– Prace związane z odnowieniem i utrwaleniem XVII-wiecznej polichromii ściennej z częściowym wyeksponowaniem pierwotnej warstwy fresków z XV w. – zakończone.

Ołtarz w krużgankach:
– Restauracja ołtarza – zakończona – zapraszamy do obejrzenia osobiście.

Dach i strop II piętra skrzydła wschodniego klasztoru:
– Wykonano nowy strop II piętra, oraz dach pokryty czerwoną dachówką – widać z daleka.
– Trwają prace nad elewacją skrzydła wschodniego od strony dużego wirydarza.

Skrzydło północne klasztoru:
– Trwają intensywne prace remontowe w skrzydle północnym klasztoru.
– Skrzydło pokryto już nowym dachem.
– Po obu stronach skrzydła północnego trwają też zaawansowane prace nad elewacją.

Monitoring przeciwpożarowy, antywłamaniowy i wizyjny:
– Prace instalacyjne w toku.

Informujemy także, że od czerwca zeszłego roku [początek projektu] wydaliśmy na realizację Projektu: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” 4.228.982,08 PLN, ze środków unijnych otrzymaliśmy dotację w wysokości: 2.324.518,57 PLN [dane aktualne na dzień 3.07.2011] – dlatego też składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym sponsorom i ofiarodawcom.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 14 września 2011 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku…

We wrześniu ogłosiliśmy ostatni przetarg na organizację ekspozycji muzealnej (wykonanie) oraz prace konserwatorskie zabytkowych szat i innego wyposażenia ruchomego przeznaczonych do ekspozycji muzealnej.

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Trwają intensywne i kompleksowe prace konserwatorskie wewnątrz kaplicy.
– Trwa także konserwacja drewnianych, polichromowanych stall zakonnych oraz potężnych obrazów z Kaplicy.

Dziedzińce [wirydarze] klasztoru:
– Trwają prace nad elewacjami skrzydła wschodniego, północnego i południowego.
– Trwają race przy niwelacji terenu na dziedzińcu przed Teatrem.

Skrzydło północne klasztoru:
– Trwają intensywne prace remontowe wewnątrz pokrytego już nowym dachem skrzydła północnego klasztoru.
– Po obu stronach skrzydła północnego trwają też zaawansowane prace nad elewacją.

Monitoring przeciwpożarowy, antywłamaniowy i wizyjny:
– Prace instalacyjne w toku.

Informujemy także, że od czerwca zeszłego roku [początek projektu] wydaliśmy na realizację Projektu: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” 4.270.831,54 PLN, ze środków unijnych otrzymaliśmy dotację w wysokości: 2.368.460,50 PLN [dane aktualne na dzień 14.09.2011] – dlatego też składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym sponsorom i ofiarodawcom.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 23 grudnia 2011 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku.

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Dobiegają powoli końca intensywne i kompleksowe prace konserwatorskie wewnątrz kaplicy.
– Trwa także konserwacja drewnianych, polichromowanych stall zakonnych oraz potężnych obrazów z Kaplicy.

Dziedzińce [wirydarze] klasztoru:
– Prace nad elewacjami na dużym dziedzińcu dobiegły końca, rusztowania zostały usunięte, okna od dziedzińca w skrzydle północnym i zachodnim zostały wymienione.
– Zakończyły się także prace związane z całkowitą wymianą instalacji sanitarnej i burzowej na obu dziedzińcach.
– Na dużym dziedzińcu trwają prace niwelacyjne, które chcemy skończyć przed większymi opadami śniegu – po zimie rozpocznie się tam układanie płyt i kostki brukowej.
– Na małym dziedzińcu zasadniczo ukończono prace związane z układaniem płyt chodnikowych i kostki brukowej.
– Na dziedzińcu przed Teatrem ułożono szeroki pas [od strony skarpy] z płyt i kostki brukowej oraz zainstalowano płot od strony skarpy.
– Na wszystkich dziedzińcach rozprowadzona jest także instalacja pod oświetlenie dziedzińców.

Skrzydło północne klasztoru:
– Powoli dobiegają końca prace remontowo-budowlane wewnątrz skrzydła północnego – na wiosnę ma rozpocząć się organizacja ekspozycji muzealnej.

Monitoring przeciwpożarowy, antywłamaniowy i wizyjny:
– Prace instalacyjne w toku.

Organizacja ekspozycji muzealnej:
– Rozpoczęto prace konserwatorskie zabytkowych obrazów, szat liturgicznych oraz innych przedmiotów liturgicznych przeznaczonych do ekspozycji muzealnej.

Informujemy także, że od czerwca zeszłego roku [początek projektu] wydaliśmy na realizację samego Projektu [nie wliczamy dodatkowych kosztów, które stały się obciążeniem dla klasztoru przy okazji prowadzonego remontu]: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” 7.236.083,83 PLN, ze środków unijnych otrzymaliśmy dotację w wysokości: 4.283.123,08 PLN [dane aktualne na dzień 23.12.2011] – dlatego też składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym sponsorom i ofiarodawcom.